Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

απόκτηση απολυτηρίου από τα ημερήσια Γενικά Λύκεια, χωρίς συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις


                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
    ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                    -----

 
 
Δελτίο Τύπου                                             04/04/2011

Πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για απόκτηση απολυτηρίου από τα ημερήσια Γενικά Λύκεια, χωρίς συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, από το σχολικό έτος 2010-2011

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Νεοελληνική Γλώσσα


 Γ΄  ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Νεοελληνική Γλώσσα

Στη διδακτέα- εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ τάξης  Γενικού Λυκείου  περιλαμβάνονται τα  εγχειρίδια:

'Υλη Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2010-2011

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2010-2011.